Dinsdag 6 juli was een zwarte dag

Dinsdag 6 juli 2021 was een zwarte dag voor de geschiedenis van Nederland. En even voor de duidelijkheid, dat was het al aan het einde van de middag, nog voordat Peter R. de Vries werd neergeschoten. In de middag was er een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel om van Covid-19 officieel een A-ziekte te maken. Om de ziekte dus in het rijtje met gevaarlijkste ziektes te plaatsen. Ziektes met overlijdenspercentages variërend van enkele procenten tot zelfs tientallen procenten. En daar staat Covid-19 nu, met een sterftecijfer van 0,15%, tussen. Het is een grof schandaal en een poging om de bevolking te kunnen controleren.

Wat betreft Peter R. de Vries, vreselijk natuurlijk dat hij is neergeschoten, maar het is geen aanval op de journalistiek, bijzonder smakeloos dat de rechtse partijen hier weer bijgelapt worden. Dit is een afrekening in het criminele circuit, niet meer en niet minder. Terug naar de kersverse A-ziekte Covid-19.

Ziektes op de A-lijst kennen een onmiddellijke meldingsplicht bij vermoeden of vaststelling van de ziekte. Ook mogen mensen verplicht onderzocht of in quarantaine geplaatst worden. Naast de A-lijst is er ook een B1 en B2 lijst, en een C-lijst. Ook bij deze lijsten geldt een meldingsplicht, maar moet dat voor B ziektes binnen 24 uur en hoeft daar ook niet onderzocht te worden wat de bron van de besmetting is. Voor de B1 lijst geldt nog wel gedwongen opname of (thuis)isolatie en een verbod op beroepsuitoefening, voor de B2 lijst alleen dat laatste. Op de B1-lijst staan ziektes als difterie (geen doden sinds 1994), de pest (niet meer in Nederland sinds 1929), rabiës of hondsdolheid (5 doden in de afgelopen 40 jaar) en tuberculose (800 gevallen per jaar). Op de B2 lijst staan onder andere cholera (0-9 gevallen per jaar), hepatitis, kinkhoest, mazelen en rubella. Voor de ziektes op de C-lijst geldt wel een meldingsplicht, maar geen dwangmaatregelen. C-ziektes zijn onder andere de bof, Creutzfeld-Jakob, dengue, gele koort, malaria, tetanus, Q-koorts en het zikavirus.

Als je dit zo bekijkt, dan past covid-19 hooguit op de C-lijst, de dodelijkheid ligt tenslotte in de range van het influenzavirus, dat helemaal niet op een lijst staat. Waarom dan toch die A-status? Ik denk dat dat besloten ligt in het volgende: De minister stuurt de bestrijding aan van een epidemie of dreiging daarvan voor ziekten uit groep A en doet dat ook voor ziekten uit groep B1 en B2 als de burgemeester daartoe verzoekt. (bron: wikipedia). Voor B of lagere ziektes ligt de coördinatie dus bij de burgemeester, voor A ziektes bij de minister. Hebbes.

Ik ben inmiddels overtuigd van een vooropgezet plan om de bevolking te controleren. 5G werd door Mona Keijzer benoemd als een ‘tool’ voor crowd control. Dat samen met een app op de telefoon van de burger, en je kunt precies bepalen wie waar is. Alle lantaarnpalen worden uitgerust met 5G en camera’s en door de anderhalve meter kun je mensen makkelijk van elkaar onderscheiden. Maar hoe krijg je een hele bevolking zo ver dat ze vrijwillig een controle-app op hun telefoon downloaden? Voilà, daar is een gevaarlijk virus! Daarvoor kun je een zogenaamd niet-verplichte vaccinatie invoeren zodat de app een groene QR code genereert. En omdat vaccinaties niet verplicht gemaakt kunnen worden, wordt het alternatief een negatieve PCR test. Iedereen die ergens wil komen zal de app moeten downloaden. Ook als je denkt dat dit te complotterig klinkt, laat het even op je inwerken. Covid-19 heeft een sterftecijfer ter hoogte van een zware griep, waarom hadden we eerder deze maatregelen dan niet in een zwaar griepjaar? Sta jezelf toe dit scenario te evalueren.

Er is zorgvuldig aan gewerkt om een enorme angst voor de ziekte bij de bevolking aan te wakkeren, er werd gevraagd om maatregelen door het volk, mondkapjes, afstand houden, thuis werken, zo min mogelijk bezoek, winkels dicht, een avondklok. Mensen isoleren zodat ze zich moeilijker kunnen verenigen. De bevolking tegen elkaar opzetten door de critici als complotdenkers weg te zetten, als wappies die je niet serieus hoeft te nemen. Noem iets een complottheorie en de gemiddelde burger wil het niet eens meer lezen. Stel je voor dat ze gelijk hebben en dat je je mening bij moet stellen. Stel je voor dat je de overheid niet meer kunt vertrouwen, dat is voor veel mensen veel te bedreigend en dus beginnen ze daar helemaal niet aan. Liever gewoon luisteren, netjes je gezicht bedekken met een mondkapje, waardoor de sociale contacten op een nog lager pitje komen te staan, netjes je prikje halen, ook al zijn ze versneld toegelaten en niet volledig getest. De overheid zal toch wel het beste met me voor hebben? En tja, zonder die vaccinatie kom ik straks nergens meer, doe je het niet uit angst om ziek te worden, dan doe je het uit om je vrijheid terug te krijgen. Omdat je bang bent dat je anders niet geholpen wordt in het ziekenhuis, of niet naar het buitenland kunt. Of je baan kwijtraakt.

En gisteren was daar dus het dieptepunt. Forum voor Democratie had een hoofdelijke stemming aangevraagd. “Het is belangrijk om te zien welke kamerleden aan welke kant van de geschiedenis staan, niemand kan zeggen: ich habe es nicht gewusst”, aldus Gideon van Meijeren in zijn fenomenale speech tijdens het debat over deze wet, waar overigens alleen Forum voor Democratie, BBB en de PVV aanwezig waren. En zo is het maar net. Gisteren gingen ze met de billen bloot. Alleen Forum voor Democratie, de groep Van Haga (BV NL), de PVV, de BBB, JA21 en BIJ1 stemden tegen het wetsvoorstel. Alle andere partijen stemden voor en er waren behoorlijk wat afwezigen. Mensen die zich straks verschuilen achter het feit dat ze niet voor gestemd hebben. Onder deze laffe mensen zijn Mark Rutte, Sigrid Kaag, Khadija Arib, Rob Jetten, Wopke Hoekstra, Mona Keijzer, Jesse Klaver en Carola Schouten. Zij hadden niet eens het lef om te komen stemmen.

Hoe gaat het nu verder? Het vaccineren loopt ten einde, al is er een nieuwe doelgroep aangeboord, ook de kinderen vanaf twaalf tot achttien jaar moeten eraan geloven. Daarna kunnen we terug naar normaal. Ik geloof er niets van. Waarom dan al die infrastructuur optuigen? Bovendien worden we al warm gemaakt voor het idee dat er nieuwe varianten kunnen komen waartegen de vaccins niet werken, er wordt al gesproken over een derde injectie, er wordt al gesproken over tweejaarlijks of zelfs jaarlijks vaccineren, met één of twee injecties. De vierde golf komt wel misschien wel aan. Ik ben ervan overtuigd. Met het aantal cycli dat een PCR test draait, kunnen ze zelf een vierde golf maken. Boven de 35 cycli krijg je steeds meer fout-positieven tenslotte , dus daarmee te spelen bepaal je zelf hoeveel positieve uitslagen, dus hoeveel besmettingen, er zijn. En er moet getest blijven worden. Je zult zien dat de gevaccineerden straks ook weer moeten testen als er een nieuwe variant is. De PCR test is het stuur van deze crisis, de kapstok waar alles aan hangt. En als die vierde golf dan komt, dan komen ze weer terug: de mondkapjes als eerste, de lockdowns en de avondklok. Ze zullen de schuld geven aan de mensen die naar het buitenland op vakantie zijn geweest, maar vooral zullen de ongevaccineerden de schuld krijgen, want zo lang een deel van de mensen zich niet laat prikken, kunnen er mutaties ontstaan. Dit is een feitelijke onjuistheid. Juist het vaccineren tijdens een epidemie zorgt voor mutanten!

De ongevaccineerden krijgen de schuld van het feit dat de horeca weer dicht is, en de winkels. De overheid stuurt zo moedwillig aan op een tweedeling in de maatschappij. Mensen zullen zo boos zijn op de ongevaccineerden dat ze bij overtreding van regels aangegeven worden bij een kliklijn. Je ziet nu al dat er nauwelijks begrip is voor de demonstraties en dat het ‘net goed’ gevonden wordt als de ME zijn boekje weer eens flink te buiten gaat. Dat er geroepen wordt dat als je je niet laat vaccineren, je ook geen recht zou hebben op een ziekenhuisbed als je covid-19 krijgt.  De vergelijking met de oorlog mag je echter nog steeds niet maken. Maar ook dat zei Gideon van Meijeren heel mooi in een interruptie op Caroline van der Plas in het debat over dit wetsvoorstel. Hij zei dat de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog niet van de ene op de andere dag zijn ontstaan. Maar toen er bepaalde bevolkingsgroepen werden uitgesloten van delen van het maatschappelijke leven, had er iemand op moeten staan en mijn zijn vuist op tafel moeten slaan en moeten zeggen: “tot hier en niet verder!” En dat is precies wat er nu aan het ontstaan is, zij het in een andere vorm dan destijds, maar het principe is hetzelfde, bepaalde groepen, namelijk degenen die zich niet willen laten vaccineren, zullen worden uitgesloten van delen van het maatschappelijk leven. Als je je niet wil laten testen gebeurt dat nu al volop overigens. Bovendien krijgt diezelfde groep de schuld van het feit dat er nog maatregelen nodig zullen zijn.

Maatregelen zijn niet nodig, in principe nooit. Als er een echt gevaarlijk virus is, zullen mensen vrijwillig zo min mogelijk contact hebben met anderen. Maatregelen zijn een politieke keuze, niets anders dan dat. En wat betreft het testen: het is belachelijk dat je op dagelijkse basis moet kunnen aantonen dat je één bepaald virus niet bij je hebt. We moeten van het idee af dat alles maar controleerbaar is. Er zijn nog duizenden andere virussen, die mag je wel gewoon bij je hebben en die zijn wellicht gevaarlijker dan deze. Dit virus is gevaarlijk gemaakt, het was daar op het juiste moment en het wordt nu ingezet om iets anders op de rails te zetten. Realiseer je dus waar je aan meewerkt als je je laat testen voor toegang of je prikje haalt.

(Visited 330 times, 1 visits today)

3 reacties

    1. Had je wel gehoord dat corona aangenomen is als a-ziekte? Ik hoorde al een tijdje over B1 en B2 ziektes, dus ik dacht: ik zoek het eens uit.

  1. “Maar toen er bepaalde bevolkingsgroepen werden uitgesloten van delen van het maatschappelijke leven, had er iemand op moeten staan en mijn zijn vuist op tafel moeten slaan en moeten zeggen: “tot hier en niet verder!”

    Dat de moffen geen betrouwbare partner waren, hadden ze al kunnen weten door de inval en het bombarderen van Rotterdam. Iedereen die dacht, dat het wel zou loslopen, was compleet van de ratten besnuffeld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *