Johan Willem Friso en Maria Louise, de ouders van álle koningshuizen in Europa!

Het is allemaal bloedinteressant, die koningshuizen. Het blijkt dat alle, let op: alle!, regerende vererfbare koningshuizen in Europa één gemeenschappelijke oorsprong hebben. Er is een echtpaar waar alle regerende koningen van afstammen! Je zou denken: dat moest onderhand wel, want er werd driftig onderling getrouwd, maar dat het echt terug te herleiden is naar één echtpaar, dat is toch eigenlijk ook wel bijzonder. En dan heeft dit echtpaar geen zestien kinderen gekregen, maar slechts twee. Over wie hebben we het?

Het gaat over Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, prins van Oranje, stadhouder van Friesland en Groningen, geboren op 4 augustus 1687 in Dessau, Duitsland. Hij was getrouwd met Maria Louise van Hessen-Kassel, die geboren was op 7 februari 1688 te Kassel, Duitsland. Alle Europese regerende vorstenhuizen stammen dus af van dit Duitse echtpaar. Johan Willem Friso was de achterkleinzoon van Willem van Oranje via zijn beide grootmoeders, die zussen van elkaar waren. Ook zijn vrouw stamde via moeder’s zijde af van Willem van Oranje. Inteelt zit dus al in het fundament van alle koningshuizen.

Het paar is uit liefde getrouwd, het was dus geen gearrangeerd huwelijk. Ze trouwden op 26 april 1709 in Kassel. Johan Willem Friso reed erheen met paard en wagen om een glorieuze intocht te doen, helaas brak er een wiel van zijn wagen waardoor hij lopend, als ridder te voet, bij het paleis aankwam. Ze waren beiden 21 jaar oud bij hun huwelijk. Ze gaan wonen in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

Op 13 oktober 1710 wordt in Leeuwarden hun dochter Anna Charlotte Amalie geboren. Kort daarna was Maria Louise weer zwanger, echter 49 dagen voordat hun zoon Willem Karel Hendrik Friso wordt geboren op 1 september 1711, komt Johan Willem Friso bij een tragisch ongeluk om het leven. Hij was op 14 juli 1711 bij Moerdijk en wilde het Hollandsch Diep oversteken voor een afspraak in Den Haag. Hij was met de boot al nagenoeg aan de overkant, hij stond op een boot bij zijn koets, toen de schipper nog even de zeilen moest wenden alvorens het gezelschap aan land te laten gaan. De zeilen weigerden in eerste instantie, maar werden plotseling gegrepen door een windvlaag waardoor de boot helde en water schepte. Iedereen viel overboord en ondanks reddingspogingen verdronken de prins en zijn kamerheer. Pas acht dagen later werd hij door de schipper gevonden, ongeveer op de plek van het ongeluk, bij Strijensas. De prins werd slechts 23 jaar oud.

Maria Louise nam tijdens de minderjarigheid van haar zoon het stadhouderschap op zich als regentes. Ze woonde afwisselend in Leeuwarden, Groningen en op paleis Soestdijk. In 1731 zit haar taak als regentes erop en gaat ze in het Princessehof in Leeuwarden wonen. Ze had een belangrijke porseleincollectie. In de Princessehof is tegenwoordig nog het keramiekmuseum gevestigd. Haar zoon was meestal in Den Haag en ze zag hem weinig, ook omdat ze een hekel had aan zijn vrouw, Anna van Hannover. Haar dochter woonde in Durlach, bij Karlsruhe. In 1751 overleed haar zoon, 40 jaar oud en in 1759 haar schoondochter. De kinderen van dit stel waren nog minderjarig. Maria Louise was de zeventig al gepasseerd, maar nam wederom het regentschap op zich.

Op Palmpasen in 1765 was ze nog aanwezig in de Grote Kerk van Leeuwarden. Na afloop, bij het verlaten van de kerk, groette ze zoveel mogelijk kerkgangers. Op paaszaterdag werd ze ziek, maar wilde niet dat daar ruchtbaarheid aan gegeven werd. Ze wilde Pasen niet bederven voor de mensen. Op tweede paasdag, overleed ze op 77-jarige leeftijd. Beide echtelieden zijn bijgezet in de kapel van de Grafkelder van de Friesche Nassau’s in de Grote Kerk te Leeuwarden. Maria Louise was populair in Friesland, ze was altijd erg vriendelijk. Het schijnt dat ze in een draagkoetsje door de straten van Leeuwarden ging en dan suikergoed naar de kinderen wierp. Ze kreeg de koosnam Maaike muioke (betekent tante in het Fries).

Ook al stammen inmiddels alle Europese koningshuizen af van dit echtpaar, duurde het een tijd voordat er een nakomeling van hen ook daadwerkelijk op de troon kwam. De eerste was hun achterkleinzoon Willem I, als koning der Nederlanden in 1815. De vorsten van Liechtenstein en Monaco stammen af van dochter Amalie, de staatshoofden van Nederland, Luxemburg, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk stammen af van zoon Willem. De vorstenhuizen van België, Denemarken, Zweden en Spanje hebben afstammingslijnen naar zowel Willem als Amalie. Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk is de achtste generatie na Johan Willem Friso. Willem Alexander van Nederland, Margrethe van Denemarken, Carl Gustav van Zweden, Harald van Noorwegen en Hendrik van Luxemburg zijn de negende generatie. Albert van Monaco, Filip van België en Felipe van Spanje zijn de tiende generatie. Via Emma behoort Willem-Alexander ook tot de tiende generatie. Ook Hendrik van Luxemburg is zowel negende als tiende generatie.

Die Johan Willem Friso en Maria Louise, als ze dit toch eens geweten hadden!

(Visited 339 times, 1 visits today)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *