De mazelen, een dodelijke kinderziekte?

Ik krijg weleens de indruk dat jonge ouders van nu denken, dat de gewone kinderziekten vroeger een slachting onder kinderen aanrichtten en dat het een wonder mag heten dat hun grootouders dat allemaal overleefd hebben, maar niets is minder waar.

‘Maar was er dan vroeger niet een enorme kindersterfte ?’ zal iemand tegenwerpen, ‘Kijk eens naar ouder familiestambomen.’ Dat is zeker waar, maar die werd veroorzaakt door gebrek aan hygiëne. De fantastische vermindering van kindersterfte is veroorzaakt door drie belangrijke factoren: de moderne waterleiding, de moderne riolering en de moderne persoonlijke hygiëne.

Een tekst uit het boek ‘U kunt veel meer dan u denkt’ van Dr. Hans Moolenburgh. De eerste zin bleef bij mij hangen, want ik denk inderdaad dat het waar is. De hele vaccinatie-lobby doet voorkomen alsof de mazelen een ziekte is met een zeer hoge sterfte, 1 op de 1000 wordt genoemd, maar dat is niet waar, het is 1 à 2 op de miljoen kinderen. Het RIVM schermt dan nog met het feit dat in de rest van de wereld 330 kinderen per dag sterven aan de mazelen . We hebben het over de rest van de wereld, waar inmiddels 7 miljard (7.000.000.000!!) mensen wonen, en dan veelal over kinderen die in minder goede hygiënische omstandigheden leven, die wellicht door te weinig of slecht voedsel verzwakt zijn. Dat kun je niet vergelijken met het gemiddelde Nederlandse kind!

De huidige generatie ouders heeft nooit de mazelen gehad en doet het dus met het beeld dat ‘de overheid’ in de gedaante van het RIVM hen schetst: een zeer gevaarlijke en dodelijke ziekte. De mazelen is een heftige kinderziekte , zeker, maar het is een ziekte die een kind prima kan doorstaan, net zoals wij dat vroeger ook konden. Natuurlijk houdt er weleens een kind wat aan over, en in zeldzame gevallen overlijdt er een kind, maar er zijn heel veel meer kinderen die iets overhouden aan de enorme hoeveelheid vaccinaties die een kind tegenwoordig te verstouwen krijgt en ook daar overlijden kinderen aan!

Er wordt opgeroepen om ongevaccineerde kinderen niet meer toe te laten op kinderdagverblijven, en sommige mensen gaan nog veel verder, maar… is dat wel terecht? Er is bewijs dat gevaccineerde mensen het virus door kunnen geven! Zeker in de periode dat een kind net is gevaccineerd, dus is ingespoten met een verzwakt mazelenvirus, maakt het een zeer lichte vorm van de ziekte door, zoals bekend kunnen kinderen behoorlijk ziek worden van de BMR vaccinatie. In die periode kan het kind besmettelijk zijn voor andere kinderen. Dus, waar al die ouders op kinderdagverblijven zo bang voor zijn, dat hun nog geen 14 maanden oude baby wordt besmet door een ongevaccineerd kind, gebeurt juist door de kinderen die WEL gevaccineerd zijn! En dat vaccineren gebeurt met 14 maanden, dus niet één keer per jaar voor alle kinderen, wat tot gevolg heeft dat er zeer regelmatig een kind rondloopt dat net gevaccineerd is. Overigens is het ook mogelijk dat een gevaccineerd iemand besmet wordt met het virus, daar zelf niet of nauwelijks iets van merkt, maar wel besmettelijk kan zijn voor zijn omgeving! Dit is iets dat niet kan gebeuren als een persoon de ziekte op natuurlijke wijze heeft doorgemaakt, dan heeft hij een natuurlijke weerstand tegen de ziekte opgebouwd en is hij levenslang zelf niet vatbaar voor de ziekte én kan hij anderen ook niet meer besmetten.

Bovendien is het zo dat een baby natuurlijke afweerstoffen tegen allerlei ziektes, en dus ook de mazelen, meekrijgt van de moeder. Als het kind borstvoeding krijgt, krijgt het daarmee nog meer antistoffen binnen en is het langer en beter beschermd tegen ziektes. Een moeder die de natuurlijke vorm van mazelen heeft doorgemaakt, geeft haar kind antistoffen door die veel beter beschermen tegen de ziekte dan een moeder die is gevaccineerd. Kinderen van deze moeders zijn korter beschermd en dus al jonger vatbaarder voor de mazelen.

Wat er dus gecreëerd is, is een generatie die is gevaccineerd tegen mazelen, daardoor minder antistoffen doorgeeft aan de generatie na hen én die zelf dus meerdere keren in hun leven de ziekte bij zich kunnen dragen én kunnen doorgeven, zonder daar zelf veel van te merken.

bron: RIVM, Vaccinvrij en www.collective-evolution.com

(Visited 102 times, 1 visits today)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *