Neeltje Dirksdochter van der Wilt

De volgende  in de afstammingsreeks van moeder op moeder, is Neeltje Dirksdochter van der Wilt. Ze is geboren in 1770. Voor de installatie van de burgerlijke stand in 1811 dus. Vanaf dat jaar werden alle geboorten, overlijdens, huwelijken en scheidingen geregistreerd. Nederland viel destijds onder het Franse keizerrijk en daar hadden ze de burgerlijke stand al langer. Dat was vooral handig om jonge mannen op te roepen voor de dienstplicht. In het zuiden van Nederland bestond het ook al vanaf 1795, maar vanaf 18 november  1811 (18-11-1811, mooie datum) werd alles in heel Nederland geregistreerd. Daarvoor gebeurde dat ook wel in de kerken. Helaas zijn veel van deze DTB boeken, Doop-, Trouw- en Begraafboeken, verdwenen. Bij branden in de kerken of ze zijn door mensen meegenomen, vaak met goede bedoelingen. Kwijt is kwijt en dan gaat er meteen een schat aan informatie verloren. Gelukkig zijn er ook veel bewaard en in regionale archieven terecht gekomen. Ook diende iedereen vanaf 1811 een achternaam te hebben. In de praktijk had bijna iedereen die al, maar vanaf dat moment werden namen ook wat minder vaak op een willekeurige manier geschreven. Het maakt zoektochten soms behoorlijk ingewikkeld.

Neeltje werd dus geboren voordat de burgerlijke stand er was. Haar overlijden is wel genoteerd in de burgerlijke stand. Dat was op 26 februari 1825 in Breukelen-St. Pieters. Ze was toen 54 jaar. Helaas vermeldt de overlijdensakte niet wie haar ouders waren, maar haar naam wordt vermeld als Neeltje Dirksdochter van der Wilt, een patroniem is dat. Ze was dus de dochter van Dirk. Weten we toch iets over haar ouders. In het Utrechts Archief zijn de DTB boeken gedigitaliseerd en daar is haar doopakte te vinden. Neeltje werd gedoopt op 13 mei 1770 in Tienhoven. Op de doopakte werd vermeld dat ze is geboren in Breukelveen, tegenwoordig Breukeleveen. Als haar ouders worden vermeld Derk van der Wilt en Leijsje van der Wilt.

Neeltje trouwde op 5 maart 1797 in Tienhoven met Willem Klaaszoon (of Clase) Zeytveld. Dat huwelijk is dus geregistreerd in een kerk en helaas ook zonder vermelding van ouders, al weten we nu ook de naam van de vader van Willem, namelijk Klaas. De achternaam van Willem is een drama. Die wordt geschreven als Zeytveld, Sijtveld, Zijpveld, Zeitvelt, Zijtveld, Zeijtveld, Zijlveld en Sijdveld. Al dan niet met of zonder ‘van’ ervoor. Een doopakte of trouwakte kom ik niet tegen. De naam van zijn moeder vinden we dus nu niet met zekerheid.

Op 31 december 1797 wordt hun dochter Jannetje gedoopt. Zo’n ruime negen maanden na het huwelijk. Je kunt er dus rustig van uitgaan dat de moeder van Willem Jannetje heette. Vijftien maanden later, op 15 maart 1801, wordt wederom in de kerk van Tienhoven een dochter gedoopt. Elisabeth, ook vermeld als Lijsje of Leijsje. Vernoemd naar de moeder van Neeltje. Dit is hoe de naam Lijsje in mijn familie terechtgekomen is.

Op 16 september 1804 wordt dan de eerste zoon ten doop gehouden. Klaas. En op 7 oktober 1810 de tweede zoon, Dirk, soms ook vermeld als Derk. Keurig twee jongens en twee meisjes. Alle grootouders vernoemd. Gezien de hiaten zullen er nog wel wat miskramen, doodgeborenen of jonggestorvenen geweest zijn.

Zoon Klaas trouwt in 1829 met Annetje Timmer en dochter Jannetje trouwt in 1836 met Klaas Timmer. Broer en zus Jannetje en Klaas trouwen dus met broer en zus Annetje en Klaas! De moeder van deze broer en zus is Marretje van der Wilt… Ook een Van der Wilt. De ouders staan niet vermeld in aktes, maar het zou zomaar kunnen dat ze een zus was van Neeltje. Als dat zo is, hebben we dus twee zussen die twee van hun kinderen met elkaar laten trouwen. Ik heb het eerder gezegd en we hebben het al veel vaker gezien, maar het was vroeger echt niet uitzonderlijk dat neven en nichten met elkaar trouwden. De woongemeenschappen waren veel kleiner natuurlijk en dus ook de vijver waaruit men zijn of haar partner kon vissen.

Jannetje van Zijtveld en Klaas Timmer krijgen twee dochters, Neeltje en Marretje, naar de beide oma’s die vermoedelijk ook zussen waren. Zo zijn de kleindochters ook weer zussen. Het grappig is dat beide zussen trouwen op 24 maart 1865 in Breukelen-St. Pieters. Hun vader, Klaas Timmer, overlijdt zes weken later.

De andere zoon van Willem en Neeltje, Dirk, trouwt met Gerbrecht Timmer. Weer die achternaam Timmer. Deze Gerbrecht is wellicht een nicht van de andere Timmers.

(Visited 134 times, 1 visits today)

2 reacties

 1. Neeltje is in Tienhoven gedoopt:
  DTB_RHC_Vecht_Venen_1200.230 Tienhoven NH dopen
  Doopdatum:13-05-1770
  Dopeling:Neeltje van der Wilt
  Akteplaats:Tienhoven
  Aktedatum:13-05-1770
  Geboorteplaats:Breukelveen
  Vader:Derk van der Wilt
  Moeder:Leijsje van der Wilt
  Gezindte:Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
  Toegangsnummer:DTB_RHC_Vecht_Venen_1200 –
  Inventarisnummer:230
  Paginanummer:89

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *