Waarom ouders hun kinderen niet laten vaccineren

Deze dagen is het weer een hot item op social media: vaccineren. Op die plek is het volkomen nutteloos omdat iedereen verhard is in zijn standpunt en alleen maar hard roept wat hij vindt en hoe dom de anderen zijn. Als je je kritisch uitlaat over vaccinaties, word je als aluhoedje betiteld en wil men je rechten afnemen als gewoon naar een dokter gaan bijvoorbeeld, want: je bent toch tegen de medische wetenschap? Die mensen denken kennelijk dat er maar twee partijen zijn: zij, die netjes de richtlijnen volgen en zich laten vaccineren als de overheid daartoe oproept en degenen die pertinent niks van vaccinaties willen weten. Vooruit, die groep is dan nog onderverdeeld in twee groepen: degenen die het om geloofsredenen niet willen en de anderen. Die anderen zijn spiritituele bakfietsmoeders die zich hebben laten opjutten door Google-wetenschap.

Ik dacht, laat ik eens proberen uit te leggen dat als je kritisch bent op vaccineren, je er niet meteen tegen hoeft te zijn, dat er meer smaken zijn, dat het niet zwart of wit is, maar dat er veel tinten grijs zijn, zelfs meer dan 50.

Redenen om niet te vaccineren dus. Er is een groep die het volgens hun geloof niet mogen. Er zijn antroposofen die het fundamenteel afwijzen. De groep critici is echter vele malen groter. Er zijn mensen die vinden dat vaccinaties niet goed zijn voor het immuunsysteem en dus niet laten vaccineren. Er zijn mensen die vinden dat kinderen op te jonge leeftijd hun vaccinaties krijgen en dus kiezen voor een aangepast schema. Deze kinderen worden dan wat later dan andere kinderen gevaccineerd en krijgen wellicht minder doses.

Er zijn mensen die bepaalde vaccinaties afwijzen. Die de DKTP vaccinatie bijvoorbeeld wel willen, maar de BMR niet. In de DKTP zitten vaccinaties tegen ‘ernstigere ziektes’ dan in die voor BMR. Bof, mazelen en rode hond zijn tenslotte kinderziektes waar je, in principe, geen restverschijnselen van overhoudt. In principe zeg ik, omdat de kans erop gewoon heel erg klein is. Tegenwoordig wordt zoveel nadrukt gelegd op juist die restverschijnselen, in het ergste geval overlijden, dat eraan voorbij wordt gegaan hoe klein die kans is. Aan ziektes als polio hou je altijd in mindere of meerdere mate gevolgen over, dat dat in een andere categorie wordt geschaard, snap ik wel.

Jammer is wel dat de DKTP tegenwoordig wordt gecombineerd met Hib en HepB. Dat is jammer omdat het mede de weerstand tegen de DKTP vergroot. Hib is een bacterie die veel mensen bij zich dragen. Je wordt er eventueel pas ziek van als je weerstand daalt. Sinds deze vaccinatie in het programma zit, zijn er meer gevallen van Meningokokken B ziekte, omdat deze bacterie door het verdwijnen van Hib meer kans heeft gekregen. Ook worden alle kinderen ingeënt tegen Hepatitis B. Dit is slechts voor een kleine groep een aanrader, maar de rest van de kinderen wordt erin meegenomen. Hepatitis B is een ernstige ziekte, maar je krijgt het alleen door bloed-bloedcontact en seksueel contact. Hier kun je kinderen dus heel makkelijk tegen beschermen.

De vaccinatie tegen Pneumokokken is ook relatief nieuw. Ook hier gaat het om een bacterie die veel mensen bij zich hebben en die zelden tot problemen leidt. Dan is er nog de vaccinatie tegen MenACWY, de meningokokkencocktail.

Een kind heeft, als hij 14 maanden is, volgens het schema al 9 inentingen gehad, waaronder dus een aantal cocktails, in totaal 34 (!) doses! Een jaar of twintig geleden, toen ik zelf in de jonge kinderen zat, waren dat er heel wat minder, namelijk 18. Deze enorme hoeveelheid vaccins die jonge kinderen te verstouwen krijgen, stuit veel ouders tegen de borst en terecht. Mijn kinderen zijn destijds keurig volgens schema gevaccineerd, destijds hield ik me er niet mee bezig, maar tegenwoordig, ik zou ook mijn vraagtekens zetten bij zoveel injecties.

Ik begon kritisch te worden toen mijn dochter werd opgeroepen voor de HPV vaccinatie. Zij is van begin 1998 en meisjes geboren vanaf 1997 werden opgeroepen voor vaccinatie. Het voelde niet goed, er werd veel over gesproken. Het vaccin was versneld toegelaten, er was sprake van veel bijwerkingen, ik vertrouwde het niet. Ook mijn dochter wilde niet en haar vader stond er ook achter dat we die vaccinatie niet gingen laten doen. En ik heb er nog steeds geen spijt van. Het is te onzeker of het wel werkt en hoe lang het werkt. En over de langetermijneffecten? Daar is gewoon nog niks over bekend. Nog steeds niet!

Er zijn dus heel veel redenen waarom mensen ervoor kiezen hun kind niet of niet volledig te laten vaccineren. Gelukkig is daar ruimte voor in Nederland, ook al moet je dat soms bevechten. Laten we dat vooral zo houden en elkaars keuze respecteren.

Het argument dat andere kinderen ziek worden van niet-gevaccineerde kinderen, geldt wellicht korte periodes voor bepaalde ziektes. Je baby kan een ziekte oplopen voordat hij gevaccineerd is, dus voor de 6-8 weken. Een baby heeft bij zijn geboorte de weerstand van zijn moeder meegekregen en is daarmee een periode tegen veel ziektes beschermd. Ook via borstvoeding worden afweerstoffen doorgegeven. Ondertussen bouwt het kind zijn eigen immuunsysteem op. Voor ziektes als mazelen kan het zijn dat het kind vanaf een maand of 8 niet meer helemaal beschermd is en aangezien de vaccinatie bij 14 maanden wordt gegeven (niet zonder reden!) is de weerstand tegen mazelen in die periode verminderd. Wellicht is dat een periode dat je even oplet wie er bij je kind in de buurt is, mensen die verkouden of grieperig zijn, kunnen wellicht even uit de buurt gehouden worden. Zo een korte periode mag in ieder geval geen reden zijn dat mensen die weloverwogen hebben besloten niet of niet volledig te vaccineren, daartoe verplicht zouden moeten worden.

Dan zijn er natuurlijk kinderen met een heel lage weerstand, om wat voor reden dan ook. Ook dat wordt aangedragen als reden dat anderen gevaccineerd moeten worden, zodat de herd immunity, of groepsbescherming, zijn werk kan doen. Het is vervelend, maar deze groep mensen moet altijd beducht zijn op infecties, want niet tegen alles wordt gevaccineerd! Verkoudheden en griep liggen altijd op de loer en ook bij herd immunity is het niet gegarandeerd dat een ziekte als de mazelen helemaal is uitgesloten. Het is namelijk wel degelijk mogelijk dat net gevaccineerde kinderen een beperkte periode besmettelijk zijn omdat ze een lichte vorm van de ziekte kunnen doormaken. Hun lichaam is tenslotte bezig antistoffen te maken.

Heb dus respect voor de motivatie die mensen kunnen hebben. Je mag ervan uitgaan dat een ieder een weloverwogen keuze heeft gemaakt, zeker de mensen die niet vaccineren. Dat is een bewuste keuze, wel vaccineren is tenslotte de norm.

(Visited 121 times, 1 visits today)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *